The Balde

The Balde aldizkarirako kolaborazioa

Ale zaharrak eskatu eta bi ale berri egin nituen, pop-up formatuan