Teatroak

Papereztatzeko paperarekin eginak

Teatro handiak 
30x20x7 cm

Teatro txikiak
12x10x6,5 
cm